Câu hỏi:

06/06/2020 2,314

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng mà bạn biết.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: Hoa hồng, hoa trả mi, hoa tếu, hoa sen, hoa súng, hoa dạ yên thảo, hoa cúc, hoa bầu, hoa bí, hoa mướp, hoa cà chua,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ghép các tấp phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 893

Câu 2:

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng

Xem đáp án » 06/06/2020 568

Câu 3:

Đọc các thông tin trên và chọn trả lời đúng cho các câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

a. Sự thụ phấn.

b. Sự thụ tinh.

Xem đáp án » 06/06/2020 554

Câu 4:

Đọc các thông tin trên và chọn trả lời đúng cho câu hỏi:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hợp tử phát triển thành gì?

a) Hạt.

b) Phôi.

Xem đáp án » 06/06/2020 459

Câu 5:

Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ gió mà bạn biết.

Xem đáp án » 06/06/2020 443

Câu 6:

Bạn có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ gió.

Xem đáp án » 06/06/2020 370

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK