Câu hỏi:

06/06/2020 1,073

Nói tên những con vật có trong hình. Con nào nở ra từ trứng, con nào vừa được đẻ ra đã thành con?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Những con vật có trong hình (thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới): Nòng nọc, thạch sùng, gà, sâu, chó, voi.

- Những con vật nở ra từ trứng: nòng nọc, gà, thạch sùng, sâu.

- Những con vật đẻ ra đã thành con: Chó, voi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thi nói tên những con vật đẻ trứng.

Xem đáp án » 06/06/2020 1,412

Câu 2:

Thi nói tên những con vật đẻ con. 

Xem đáp án » 06/06/2020 415

Câu 3:

Vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh những con vật mà bạn thích.

Xem đáp án » 06/06/2020 398

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK