Câu hỏi:

06/06/2020 1,466

Sưu tầm tranh ảnh về sự nuôi con của chim.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đại bàng nuôi con:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Bói cá nuôi con:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Một số loài chim khác:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao giờ bạn tự hỏi, từ một quả trứng chim (hoặc gà, vịt) sau khi được ấp đã nở thành một con chim non (gà, vịt con) như thế nào?

Xem đáp án » 06/06/2020 2,329

Câu 2:

Những con chim non, gà con mới nở đã tự đi kiếm mồi được chưa? Tại sao?

Xem đáp án » 06/06/2020 2,128

Câu 3:

So sánh, tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình 2.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 615

Câu 4:

Bạn có nhận xét gì về những con chim non, gà con mới nở ?

Xem đáp án » 06/06/2020 554

Câu 5:

Bạn nhìn thấy bộ phận nào của con gà trong các hình 2b, 2c, 2d.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 06/06/2020 441

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK