Câu hỏi:

07/06/2020 1,689

Đố bạn biết tài nguyên … được dùng để làm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số công dụng của các tài nguyên:

- Vàng: Dùng để làm nguồn dự trữ cho các ngân sách của nhà nước, cá nhân.... ; làm đồ trang sức, để mạ trang trí,...

   - Đất: Môi trường sống cho thực vật và động vật.

- Than đá: Cung cấp nhiệt năng cho đời sống, sản xuất điện, chạy đầu máy xe lửa,..

- Nước: Môi trường sống cho thực vật, động vật, sử dụng để sản xuất điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được thể hiện trong những hình dưới đây?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 07/06/2020 2,269

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK