Câu hỏi:

07/06/2020 735

Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một số hình ảnh về nạn phá rừng:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Hậu quả:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo bạn, việc phá rừng dẫn đến những hậu quả gì?

Xem đáp án » 07/06/2020 1,152

Câu 2:

Nêu các nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn phá?

Xem đáp án » 07/06/2020 624

Câu 3:

Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?

Xem đáp án » 07/06/2020 495

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK