Câu hỏi:

07/06/2020 472

Sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,… đối với môi trường đất.

Xem đáp án » 07/06/2020 2,739

Câu 2:

Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì? 

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 07/06/2020 784

Câu 3:

Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đất trồng trọt

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5

Xem đáp án » 07/06/2020 687

Câu 4:

Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất.

Xem đáp án » 07/06/2020 464

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK