Câu hỏi:

08/06/2020 645

Trong hình vẽ, từ trường đều có phương ngang, cảm ứng từ B = 0,5T có chiều như hình vẽ. Hai thanh xx', yy' dẫn điện song song, cách nhau 20cm trong mặt phẳng thẳng đứng. Hai đầu x, y được nối với một nguồn điện có suất điện động E = 12V, điện trở trong r = 1Ω. Đoạn dây MN nằm ngang, hai đầu M và N tiếp xúc và có ma sát không đáng kể với hai thanh xx', yy'. Cho biết MN không chuyển động. Bỏ qua điện trở của đoạn dây MN, xx'; yy' và các chỗ tiếp xúc. Lấy g=10m/s2. Khối lượng của thanh MN là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

 

Điều kiện cân bằng:

Áp dụng định luật Ôm cho mạch kín:

Từ (1) và (2):

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có ba dòng điện thẳng song song I1I2 và I3 ở trong cùng một mặt phẳng, cho I1=20A, I2=15A, I3=25A. Khoảng cách giữa I1 và I2 là a = 5 cm, giữa I2 và I3 là b = 3 cm. Lực tác dụng lên 1 m chiều dài của I2 

Xem đáp án » 08/06/2020 4,714

Câu 2:

Hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1=8cm, vòng kia là R2=16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10 A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Cảm ứng từ tại tâm của hai dây dẫn có độ lớn là

Xem đáp án » 08/06/2020 2,224

Câu 3:

Cho hai dòng điện thẳng I1I2 song song, cách nhau 10cm, trong chân không. Gọi M là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hai dòng điện, cách dòng điện I1 6cm, cách dòng điện I28cm. Biết cảm ứng từ do hai dòng điện trên gây ra có phương song song với mặt phẳng chứa hai dòng điện, có độ lớn B=5.10-5Tvà có chiều như hình vẽ. Dòng điện I1 

Xem đáp án » 08/06/2020 1,283

Câu 4:

Một dây dẫn thẳng, dài, mang dòng điện được đặt trong không khí. Phần giữa của dây được uốn lại thành đường tròn, bán kính 10cm (phần đường tròn nằm trong cùng mặt phẳng với phần còn lại của dây dẫn). Dòng điện trong dây có chiều được biểu diễn bằng hình mũi tên trong hình vẽ. Biết cảm ứng từ tại tâm của đường tròn có độ lớn là 0,06mT. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn xấp xỉ là

Xem đáp án » 08/06/2020 1,061

Câu 5:

Trong một từ trường đều có phương ngang, cảm ứng từ có độ lớn 0,75T, người ta treo một đoạn dây dẫn mang dòng điện bằng hai sợi dây nhẹ, không co dãn, dài bằng nhau (Hình vẽ).), ON = 4.OM. Khi đoạn dây nằm cân bằng thì mặt phẳng chứa đoạn dây và hai dây treo có phương thẳng đứng. Cho biết đoạn dây mang dòng điện dài 20cm và có khối lượng không đáng kể. Cường độ dòng điện trong đoạn dây là 8A. Lực căng do sợi dây tác dụng lên điểm O có độ lớn là

Xem đáp án » 08/06/2020 996

Câu 6:

Ba dòng điện thẳng dài đặt song song với nhau, cách đều nhau đi qua ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a = 4 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Cho các dòng điện chạy qua có cùng một chiều có cùng một chiều với các cường độ dòng điện I1=10A, I2=I3=20A. Lực tổng hợp F tác dụng lên mỗi mét dây dẫn có dòng điện I1 là

Xem đáp án » 08/06/2020 995

Câu 7:

Một khung dây dẫn phẳng, hình tam giác cân ABC với góc ở đỉnh (Hình vẽ); các cạnh AB = AC = 20cm. Khung dây được đặt trong từ trường đều, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung dây, cảm ứng từ B = 0,25T. Mắc khung dây vào nguồn điện không đổi thì thấy lực từ tác dụng lên cạnh BC có độ lớn bằng 0,13N. Cường độ dòng điện chạy trong các cạnh của khung dây là

Xem đáp án » 08/06/2020 774

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK