Câu hỏi:

09/06/2020 9,626

Ai là người đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mặc dù triều đình Huế đã đầu hàng nhưng phe chủ chiến trong triều đình đứng đầu là Tôn Thất Thuyết vẫn nuôi hy vọng khôi phục chủ quyền khi có thời cơ đến.

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế (tháng 7/1885) dựa trên cơ sở nào?

Xem đáp án » 09/06/2020 16,185

Câu 2:

Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885, ở Huế đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Xem đáp án » 09/06/2020 16,027

Câu 3:

Ngày 13/7/1885 diễn ra sự kiện nào dưới đây?

Xem đáp án » 09/06/2020 9,700

Câu 4:

Phong trào Cần vương chấm dứt sau sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào?

Xem đáp án » 09/06/2020 7,374

Câu 5:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau:

“Vua nào chính trực anh hào 
Đứng ra lãnh đạo phong trào Cần vương?”

Xem đáp án » 09/06/2020 6,349

Câu 6:

Căn cứ chính của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là

Xem đáp án » 09/06/2020 3,689

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »