Câu hỏi:

10/06/2020 535

Bạn hãy dự đoán xem cây nào sẽ xanh tốt hơn. Tại sao?

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cây ở bên trái sẽ xanh tốt hơn vì cây có ánh sáng mặt trời để quang hợp.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều gì sẽ xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng?

Xem đáp án » 10/06/2020 5,309

Câu 2:

Bạn có nhận xét gì về cách mọc của những cây trong hình 1?

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

 

Xem đáp án » 10/06/2020 636

Câu 3:

Vì hoa của cây luôn hướng về phía mặt trời nên gọi là hướng dương.

Xem đáp án » 10/06/2020 594

Bình luận


Bình luận