Câu hỏi:

10/06/2020 1,053

- Tìm hiểu nước trong lọ nở ra hay co lại khi:

+ Đặt lọ nước vào nước nóng (hình 2b).

+ Đặt lọ nước vào nước lạnh (hình 2c).

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

- Dựa vào kết quả thí nghiệm trên, bạn hãy giải thích vì sao mức chất lỏng trong ống nhiệt kế lại thay đổi khi dùng nhiệt kế đo nhiệt độ khác nhau.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Khi đặt vào nước nóng nước trong lọ nở ra (nước cao hơn vạch dấu).

- Khi đặt vào nước lạnh nước trong lọ co lại (thấp hơn vạch dấu).

- Vì nước và các chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi nên khi nhiệt độ thay đổi mức chất lỏng trong ống nhiệt kế cũng thay đổi theo.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một cốc nước nóng vào trong một chậu nước.

Hãy dự đoán xem, một lúc sau mức độ nóng lạnh của cốc nước và chậu nước có thay đổi không. Nếu có thì thay đổi như thế nào?

Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra.

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

 

Xem đáp án » 10/06/2020 1,163

Câu 2:

Nêu một số ví dụ về các vật nóng lên hoặc lạnh đi.

Xem đáp án » 10/06/2020 785

Bình luận


Bình luận