Câu hỏi:

10/06/2020 1,249

Có năm cây đậu như hình vẽ. Bốn cây được trồng trong chậu có chứa đất màu (đất trồng có chứa chất khoáng) như nhau. Một cây được trồng trong một chậu sỏi đã được rửa sạch.

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Cây 1: Đặt trong phòng tối, tưới nước thường xuyên.

Cây 2: Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên, nhưng bôi một lớp keo mỏng, trong suốt lên hai mặt lá nhằm ngăn cản sự trao đổi khí của lá.

Cây 3: Để nơi có ánh sáng nhưng không tưới nước.

Cây 4 và cây 5: Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên.

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

- Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường? Tại sao?

- Những cây còn lại sẽ như thế nào? Tại sao cây đó phát triển không bình thường và có thể chết rất nhanh?

- Nêu những điều kiện để cây sống và phát triển bình thường.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Cây 4 sẽ phát triển bình thường. Vì có nước, chất khoáng, ánh sáng và không khí để thực hiện các quá trình trao đổi khí.

- Những cây còn lại sẽ phát triển không bình thường hoặc chết vì:

   + Cây 1: Thiếu ánh sáng để quang hợp.

   + Cây 2: Không có sự trao đổi khí trên lá.

   + Cây 3: Không có nước để hòa tan chất dinh dưỡng.

   + Cây 5: Không có chất khoáng.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bình luận


Bình luận