Câu hỏi:

10/06/2020 1,149

Bạn hãy vẽ sơ đồ bằng chữ và mũi tên để thể hiện mối quan hệ về thức ăn giữa lá ngô, châu chấu và ếch.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài tập Khoa học 4 | Trả lời câu hỏi Khoa học 4

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 “Thức ăn” của cây ngô là gì?

- Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Xem đáp án » 10/06/2020 1,253

Bình luận


Bình luận