Câu hỏi:

10/06/2020 366

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

   Lớp không khí bao quanh Trái Đất được gọi là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

  a) Thạch quyển

   (b) Khí quyển

   c) Thủy quyển

   d) Sinh quyển

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoàn thành bảng sau:

Xem đáp án » 10/06/2020 372

Câu 2:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Không khí có ở đâu?

Xem đáp án » 10/06/2020 260

Bình luận


Bình luận