Câu hỏi:

10/06/2020 374

 Hãy khoanh vào chữ cái trước ý em cho là đúng.

 Tiết kiệm tiền của là:

 a) Ăn tiêu dè sẻn, nhìn ăn, nhịn mặc.

 b) Sử dụng tiền của một cách hợp lí.

 c) Chỉ sử dụng tiền của cho riêng mình.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tiết kiệm tiền của là:

a) Ăn tiêu dè sẻn, nhìn ăn, nhịn mặc.

 (b) Sử dụng tiền của một cách hợp lí.

 c) Chỉ sử dụng tiền của cho riêng mình.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tổ chức “Hội chợ”: Em và các bạn mang đồ dùng, đồ chơi, sách vở của mình đến trao đổi với nhau hoặc cho nhau mượn.

 (Em nhớ hỏi ý kiến bố mẹ trước khi mang những đồ dùng, đồ chơi, sách vở đó đến “Hội chợ”).

 Hãy ghi lại những đồ dùng, đồ chơi, sách vở em sẽ mang đến “Hội chợ”.

Xem đáp án » 10/06/2020 992

Câu 2:

Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

  a) Chỉ cần tiết kiệm tiền bạc, của cải em hoặc gia đình em.

  b) Chỉ những người nghèo mới cần tiết kiệm tiền của.

  c) Không cần tiết kiệm những thứ mà em và gia đình em được cho, không phải bỏ tiền ra mua.

  d) Cần tiết kiệm tiền của chung của lớp, của trường, của xã hội.

  đ) Tiết kiệm tiền của là góp phần bảo vệ môi trường và trái đất.

  e) Tiết kiệm tiền của là cố gắng không sử dụng đồ dùng nào ngay cả khi điều đó là cần thiết cho cuộc sống.

  h) Tiết kiệm tiền của là giữ gìn hành tinh xanh.

  i) Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn.

Xem đáp án » 10/06/2020 573

Câu 3:

Tìm hiểu nội dung các tranh dưới đây và đặt tên cho mỗi tranh

Xem đáp án » 10/06/2020 565

Câu 4:

Điều gì có thể xảy ra đối với mỗi trường hợp dưới đây? Vì sao?

 a) Ra khỏi phòng quên tắt điện.

 b) Bữa ăn nào cũng đề thừa nhiều thức ăn, phải đổ đi.

 c) Quên không khóa vòi nước.

 d) Hay làm hỏng, làm mất sách vở, đồ dùng.

Xem đáp án » 10/06/2020 541

Câu 5:

Nối những việc nên làm và những việc không nên làm để tiết kiệm tiền của với ô chữ tương ứng.

Xem đáp án » 10/06/2020 507

Câu 6:

Em hãy đánh dấu + vào ô trống trước những việc cần làm để tiết kiệm tiền của.

 a) Chỉ mua những đồ dùng cần thiết.
 b) Sử dụng đồ dùng nhiều lần.
 c) Tặng đồ mình không dùng nữa cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.
 d) Không mua một đồ dùng mới nào cho khỏi tốn tiền.
 đ) Tái chế đồ cũ để sử dụng vào mục đích khác.

 

Xem đáp án » 10/06/2020 265

Bình luận


Bình luận