Câu hỏi:

10/06/2020 270

Em hãy điền các từ ngữ (tiết kiệm, hoài phí, thời giờ) vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

  - Thời giờ là thứ quý giá nhất. Cần phải tiết kiệm thời giờ; không được để thời giờ trôi qua một cách hoài phí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Em hãy liệt kê những việc đã làm để tiết kiệm thời giờ:

Xem đáp án » 10/06/2020 2,312

Câu 2:

Em hãy lập thời gian biểu của mình và trao đổi với các bạn trong nhóm.

Xem đáp án » 10/06/2020 1,964

Câu 3:

Em tán thành hay không tán thành việc làm của bạn nhỏ nào trong mỗi tình huống dưới đây? Hãy đánh dấu + vào ô trống phù hợp và giải thích vì sao?

   a) Sáng nào cũng vậy, vừa nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức là Nam vùng ngay dậy, làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học, không cần ai nhắc nhở

   Giải vở bài tập Đạo Đức 4 | Giải VBT Đạo Đức 4 Tán thành

   Giải vở bài tập Đạo Đức 4 | Giải VBT Đạo Đức 4 Không tán thành.

   b) Lầm có thời gian biểu quy định rõ giờ học, giờ chơi, giờ làm việc nhà, … và bạn luôn thực hiện đúng.

   Giải vở bài tập Đạo Đức 4 | Giải VBT Đạo Đức 4 Tán thành

   Giải vở bài tập Đạo Đức 4 | Giải VBT Đạo Đức 4 Không tán thành

   c) Khi đi chăn trâu, Thành thường vừa ngồi trên lưng trâu, vừa tranh thủ học bài.

   Giải vở bài tập Đạo Đức 4 | Giải VBT Đạo Đức 4 Tán thành

   Giải vở bài tập Đạo Đức 4 | Giải VBT Đạo Đức 4 Không tán thành

   d) Hiền có thói quen vừa ăn cơm, vừa đọc truyện hoặc xem ti vi.

   Giải vở bài tập Đạo Đức 4 | Giải VBT Đạo Đức 4 Tán thành

   Giải vở bài tập Đạo Đức 4 | Giải VBT Đạo Đức 4 Không tán thành

   đ) Chiều nào Quang cũng đi đá bóng. Tối về, bạn lại xem ti vi, đến khuya mới lấy sách vở ra học bài.

   Giải vở bài tập Đạo Đức 4 | Giải VBT Đạo Đức 4 Tán thành

   Giải vở bài tập Đạo Đức 4 | Giải VBT Đạo Đức 4 Không tán thành

Xem đáp án » 10/06/2020 595

Câu 4:

 Hãy khoanh vào chữ cái trước ý em cho là đúng.

  Tiết kiệm thời giờ là:

  a) Làm nhiều việc một lúc.

  b) Học suốt ngày, không làm việc gì khác.

  c) Sử dụng thời giờ một cách hợp lí, có ích.

  d) Chỉ sử dụng thời giờ vào những việc mình thích.

Xem đáp án » 10/06/2020 395

Câu 5:

Em hãy lựa chọn những việc làm giúp em tiết kiệm thời giờ (viết dấu + vào ô trống trước việc làm em chọn).

Xem đáp án » 10/06/2020 317

Câu 6:

Hãy nối mỗi trường hợp ở cột A với kết quả ở cột B cho phù hợp.

Xem đáp án » 10/06/2020 240

Bình luận


Bình luận