Câu hỏi:

10/06/2020 4,280

Viết ba ví dụ về âm thanh cần thiết cho cuộc sống của con người.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

  - Âm nhạc

   - Học tập

   - Lao động

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Gần khu nhà ở của bạn có một xưởng rèn làm việc gần như suốt ngày đêm.

   a) Tiếng ồn từ xưởng có thể gây những tác hại gì cho những người sống ở khu nhà.

   b) Hãy nêu hai cách mà bạn có thể làm để phòng chống tiếng ồn nói trên.

Xem đáp án » 10/06/2020 1,200

Câu 2:

Hãy tìm hiểu một loại nhạc cụ và viết về loại nhạc cụ đó.

Xem đáp án » 10/06/2020 996

Câu 3:

 Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

Xem đáp án » 10/06/2020 689

Bình luận


Bình luận