Câu hỏi:

10/06/2020 347

Đặt ba tấm kìa có khe tròn giữa mắt bạn và ngọn nến (như hình 1).

Bạn trong hình có nhìn thấy ngọn nến qua các khe hay không?

Câu hỏi trong đề:   VBT Khoa Học 4 Bài 45: Ánh sáng !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 - Có nhìn thấy ngọn nến qua các khe nếu ba tấm bìa được đặt trùng nhau.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Vật nào tự phát sáng?

Xem đáp án » 10/06/2020 561

Câu 2:

Trong mỗi vật sau đây, hãy chỉ ra một bộ phận hoặc phần của vật cần cho ánh sáng truyền qua.

Xem đáp án » 10/06/2020 424

Câu 3:

Vì sao bạn ở hình 2 có thể đọc được sách.

Xem đáp án » 10/06/2020 290

Bình luận


Bình luận