Câu hỏi:

10/06/2020 458

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

2.1 Nhiệt độ nào sau đây có thể là nhiệt độ của một ngày trời nóng?

   a) 100C

   (b) 380C

   c) 1000C

   d) 3000C

   2.2 Chạm tay vào một vật lấy từ tủ lạnh ra, tay ta thấy mát lạnh. Đó là vi:

   a) Nhiệt lạnh từ vật đã truyền vào tay ta làm ta thấy lạnh

   b) Có sự truyền nhiệt từ tay ta sang vật nên tay ta cảm thấy lạnh

   c) Nhiệt lạnh từ vật truyền tới tay ta làm mất bớt nhiệt nóng ở tay ta, vì vậy tay ta thấy lạnh

   (d) Nhiệt lạnh từ vật đã truyền vào tay ta đồng thời nhiệt nóng từ tay ta truyền tới vật, vì vậy tay ta thấy lạnh

   2.3 Thí nghiệm được mô tả trong hình dưới đây cho ta biết:

   a) Nước bay hơi

   b) Nước có thể thấm qua một số vật

   (c) Nước nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngâm một bình sữa đã lạnh vào cốc nước nóng.

Xem đáp án » 10/06/2020 2,620

Câu 2:

Tại sao khi đun nước ta không nên đổ đầy nước vào ấm?

Xem đáp án » 10/06/2020 582

Bình luận


Bình luận