Câu hỏi:

10/06/2020 340

 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

 Thực vật cần gì để sống

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Ánh sáng

b) Không khí

c) Nước

d) Chất khoáng

(e) Tất cả những yếu tố trên

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát các hình trang 115, 116 SGK và hoàn thành bảng sau:

Xem đáp án » 10/06/2020 543

Bình luận


Bình luận