Câu hỏi:

11/06/2020 2,949

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 2.1 Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào?

   a) Mới cấy

   b) Đẻ nhánh

   c) Làm đòng

   (d) Chín

   2.2 Cây ăn quả cần được tưới nước đầy đủ vào giai đoạn nào?

   (a) Quả non

   b) Quả chín

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

Xem đáp án » 10/06/2020 810

Bình luận


Bình luận