Câu hỏi:

11/06/2020 395

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Động vật cần gì để sống?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Ánh sáng.

b) Không khí.

c) Nước.

d) Thức ăn.

(e) Tất cả những yếu tốt trên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nối tên các con vật với thức ăn mà chúng sử dụng.

Xem đáp án » 11/06/2020 518

Câu 2:

Quan sát các hình trang 124, 125 SGK để hoàn thành bảng sau:

Xem đáp án » 11/06/2020 375

Bình luận


Bình luận