Câu hỏi:

12/06/2020 280

Sắp xếp các cụm từ dưới đây tạo thành câu đúng:

a) Nguồn điện, khi nối với, máy tính làm việc.

b) có nhiều, màn hình nền, trên, biểu tượng.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Máy tính làm việc khi nối với nguồn điện

b) Có nhiều biểu tượng trên màn hình nền.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) để được câu đúng.

Xem đáp án » 12/06/2020 965

Câu 2:

Giải ô chữ:

Hàng dọc

a: Kết quả làm việc của máy tính hiện ra ở đây.

Hàng ngang

b: Bộ phận dùng để gõ chữ vào máy tính.

c: Những hình vẽ nhỏ trên màn hình máy tính.

d: Một bộ phận dùng để điều khiển máy tính.

Xem đáp án » 12/06/2020 442

Câu 3:

Điền Đ vào ô vuông cuối câu đúng và S vào ô vuông cuối câu sai dưới đây.

Xem đáp án » 12/06/2020 371

Câu 4:

Em hãy chọn và gạch dưới từ hoặc cụm từ thích hợp (trong ngoặc) để được câu đúng:

a) Nếu thường nhìn gần màn hình, em dễ bị (ho, cận thị, sổ mũi).

b) Ngồi thẳng với tư thế thoải mái, em sẽ không bị (vẹo cột sống, đau mắt, buồn ngủ)

Xem đáp án » 12/06/2020 347

Câu 5:

Em hãy thay các từ màu đỏ bằng các từ đúng.

a) Máy tính làm việc rất chậm chạp.

b) Máy tính luôn cho kết quả không chính xác.

Xem đáp án » 12/06/2020 285

Bình luận


Bình luận