Câu hỏi:

24/09/2019 88,347

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Cuối tháng 8/1789, Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nêu khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do- Bình đẳng – Bác ái”. Nội dung Tuyên ngôn có một số điều sau: Điều 1: Mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng… Điều 2:…(được hưởng) quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được an toàn và quyền chống áp bức. Điều 17: Quyền sở hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng, không ai có thể tước bỏ. Những điều trên đều đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các biện pháp của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho giai cấp nông dân?

Xem đáp án » 24/09/2019 75,332

Câu 2:

Ở Pháp vào thế kỉ XVIII nổi lên ba nhà tư tưởng lớn, đó là những ai?

Xem đáp án » 15/07/2020 26,768

Câu 3:

Tháng 8/1789 diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?

Xem đáp án » 24/09/2019 25,673

Câu 4:

Sự bùng nổ của cách mạng Pháp được đánh dấu bởi sự kiện

Xem đáp án » 24/09/2019 17,595

Câu 5:

Đến cuối thế kỉ XVIII, xã hội Pháp chia thành ba đẳng cấp là

Xem đáp án » 24/09/2019 9,255

Câu 6:

Chế độ quân chủ chuyên chế ở Pháp cuối thế kỉ XVIII do ai đứng đầu?

Xem đáp án » 24/09/2019 8,390

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »