Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp giải:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm thế nào để có các hình vuông?

Xem đáp án » 12/06/2020 138

Câu 2:

Tô màu

Xem đáp án » 12/06/2020 130

Câu 3:

Tô màu: 

Xem đáp án » 12/06/2020 122

Bình luận


Bình luận