Câu hỏi:

12/06/2020 225

Tô màu vào các hình: cùng hình dạng thì tô cùng một màu.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp giải

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tô màu vào các hình: cùng hình dạng thì tô cùng một màu.

Xem đáp án » 12/06/2020 722

Câu 2:

 Ghép lại thành các hình mới:

Ví dụ:

Xem đáp án » 12/06/2020 151

Bình luận


Bình luận