Câu hỏi:

13/06/2020 3,645

Vẽ một bức tranh mô tả điều kiện của địa phương theo trí tưởng tượng của bạn.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 | Giải VBT Tự nhiên và Xã hội 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu điều kiện sinh hoạt và sản xuất của địa phương nơi bạn sống trước kia và hiện này rồi hoàn thành bảng.

Xem đáp án » 13/06/2020 965

Bình luận


Bình luận