Câu hỏi:

13/06/2020 134

Đánh dấu x vào (. . .) trước những câu trả lời đúng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Cắt một cây rau sát gốc rồi trồng lại vào đất. Sau một ngày bạn thấy cây rau thế nào?

   (. . .) Cây rau vẫn tươi

   (. . .) Cây rau mọc ra rễ mới

   ( X ) Cây rau bị héo

b) Chức năng nào không phải của rễ cây?

   (. . .) Hút nước

   (. . .) Hút các chất khoáng hòa tan

   (. . .) Bám chặt vào đất để giữ cho cây không bị đổ

   ( X ) Quang hợp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoàn thành bảng

Xem đáp án » 13/06/2020 141

Bình luận


Bình luận