Câu hỏi:

13/06/2020 161

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

* Lá cây thường có màu xanh gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(. . .) Xanh nước biển

   (. . .) Xanh da trời

   ( X ) Xanh lục

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình vẽ chiếc lá dưới đây, điền tên các bộ phận của lá vào (. . .) cho phù hợp

Xem đáp án » 13/06/2020 964

Câu 2:

Sưu tầm một số lá cây (lá thật hoặc tranh ảnh). Sắp xếp chúng theo nhóm có độ lớn, hình dạng gần giống nhau, sau đó viết tên chúng vào bảng dưới đây

Xem đáp án » 13/06/2020 338

Câu 3:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng nhất

* Lá cây có màu gì?

Xem đáp án » 13/06/2020 163

Bình luận


Bình luận