Câu hỏi:

14/06/2020 312

Hãy rút ra nhận xét khái quát về những đặc điểm chung của động vật và điền nhận xét đó vào chỗ … trong câu dưới đây.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật khác nhau nhưng cơ thể của chúng đều có 3 bộ phận là: chân, thân và đầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát các hình trang 94, 95 trong sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi:

Xem đáp án » 14/06/2020 306

Câu 2:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Xem đáp án » 14/06/2020 110

Bình luận


Bình luận