Câu hỏi:

14/06/2020 299

Viết tên một số côn trùng:

a) Có ích đối với con người

b) Có hại đối với con người

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Viết tên một số côn trùng:

a) Có ích đối với con người: bọ rùa, bọ ngựa, ong, bọ phân, …

b) Có hại đối với con người: bọ sâu tai, bọ rau xanh, rệp sáp, sên và ốc sên, …

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

* Đặc điểm nào không phải của nhóm côn trùng?

Xem đáp án » 14/06/2020 1,403

Câu 2:

Điền tên các bộ phạn của con ong vào (. . .) cho phù hợp.

Xem đáp án » 14/06/2020 859

Bình luận


Bình luận