Câu hỏi:

14/06/2020 259

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Đặc điểm nào không phải của tôm?

   (. . .) Không có xương sống

   ( X ) Có vỏ dày, mềm

   (. . .) Có nhiều chân, phân thành các đốt

b) Đặc điểm nào không phải của cua?

   (. . .) Không có xương sống

   ( X ) Có vỏ mềm, không có mai

   (. . .) Có 8 chân, phân thành các đốt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ thể tôm và cua có đặc điểm gì chung?

Xem đáp án » 14/06/2020 1,635

Câu 2:

Điền tên các bộ phận con tôm, cua vào (. . .) cho phù hợp

Xem đáp án » 14/06/2020 821

Bình luận


Bình luận