Câu hỏi:

14/06/2020 192

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Trong số những loài chim dưới đây, loài nào biết bơi?

   (. . .) Vẹt

   ( X ) Ngỗng

   (. . .) Công

   (. . .) Đà điểu

b) Trong số những loài chim dưới đây, loài nào có thể bắt chước tiếng người?

   ( X ) Vẹt

   (. . .) Ngỗng

   (. . .) Công

   (. . .) Đà điểu

c) Trong số những loài chim dưới đây, loài nào chạy nhanh?

   (. . .) Vẹt

   (. . .) Ngỗng

   (. . .) Công

   ( X ) Đà điểu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền tên các bộ phận của con chim vào (. . .) cho phù hợp

Xem đáp án » 14/06/2020 837

Câu 2:

Cơ thể loài chim có đặc điểm gì chung?

Xem đáp án » 14/06/2020 181

Bình luận


Bình luận