Câu hỏi:

14/06/2020 212

Cây thường có những bộ phận nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thân cây

- Rễ cây

- Cành, lá, hoa và quả

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy viết (vẽ) mô tả một số đặc điểm của từ 2 đến 3 cây bạn quan sát được sau khi đi thăm thiên hiên vào bảng dưới đây

Xem đáp án » 14/06/2020 584

Câu 2:

Hãy viết (vẽ) mô tả một số đặc điểm của một vài con vật bạn quan sát được sau khi đi thăm thiên hiên vào bảng dưới đây

Xem đáp án » 14/06/2020 452

Bình luận


Bình luận