Câu hỏi:

14/06/2020 144

Quan sát hình 1 trang 118 trong sách giáo khoa và đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Trái Đất là:

   ( X ) Vệ tinh của mặt trời

   (. . .) Hành tinh của mặt trời

   (. . .) Hành tinh của mặt trăng

   (. . .) Vệ tinh của mặt trăng

b) Mặt Trăng là:

   ( X ) Vệ tinh của Trái Đất

   (. . .) Vệ tinh của Mặt Trời

   (. . .) Hành tinh của Mặt trời

   (. . .) Hành tinh của Trái đất

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn từ và cụm từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp

Vệ tinh, Mặt trăng, vệ tinh nhân tạo

Xem đáp án » 14/06/2020 190

Bình luận


Bình luận