Câu hỏi:

14/06/2020 212

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

* Thời gian để Trái Đất quay trọn một vòng quanh mình nó là:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 ( X ) Một ngày (24 giờ)

   (. . .) Một tháng

   (. . .) Một tuần

   (. . .) Một năm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quan sát hình 1 trang 120 trong sách giáo khoa và điền chữ Đ vào (. . .) trước câu trả lời đúng, chữ S vào (. . .) trước câu trả lời sai.

Xem đáp án » 14/06/2020 295

Câu 2:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

* Vì sao trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm và các mùa kế tiếp nhau?

Xem đáp án » 14/06/2020 154

Bình luận


Bình luận