Câu hỏi:

14/06/2020 685

Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á, vậy Việt Nam thuộc châu lục nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Việt Nam nằm ở Châu Á

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tôm màu vào phần các châu lục (màu vàng hoặc màu nâu), và vào phần đại dương (màu xanh nhạt). Điền tên vào vị trí từng châu lục và đại dương ở lược đồ dưới đây:

Xem đáp án » 14/06/2020 467

Câu 2:

Quán sát quả địa cầu, đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng nhất

* Bề mặt Trái Đất gồm:

Xem đáp án » 14/06/2020 218

Bình luận


Bình luận