Câu hỏi:

14/06/2020 1,051

Bạn hãy kể tên một vài con sống, suối, hồ mà bạn biết.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sông: Hồng, Thương, Mê-Koong, …

- Suối: Mỡ, Lãng Tiên, …

- Hồ: Gươm, Tây, Ba bể, …

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ phù hợp (sông, suối, biển) vào (. . .) trong hình dưới đây

Xem đáp án » 14/06/2020 248

Câu 2:

Viết vào chỗ … trong bảng

Xem đáp án » 14/06/2020 191

Bình luận


Bình luận