Câu hỏi:

14/06/2020 148

Viết tên địa phương nơi bạn sống. Nơi đó thuộc loại địa hình nào?

(đồng bằng, cao nguyên, vùng núi, ven biển)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tên địa phương: thành phố Bắc Giang

- Thuộc loại địa hình: Đồng bằng trung du và miền núi Bắc Bộ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

Xem đáp án » 14/06/2020 179

Bình luận


Bình luận