Câu hỏi:

14/06/2020 911

Hãy ghi những việc em có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Trò chuyện, động viên bạn

- Đi học cùng với bạn

- Giúp đỡ bạn những khi bạn gặp khi khăn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu những việc em sẽ làm để giúp đỡ người khuyết tật

Xem đáp án » 14/06/2020 4,398

Câu 2:

Hãy nêu những việc em đã làm để giúp đỡ người khuyết tật

Xem đáp án » 14/06/2020 1,480

Câu 3:

Sưu tầm tranh ảnh, các bài báo, bài thơ, các câu chuyện nói về việc giúp đỡ người khuyết tật

Xem đáp án » 14/06/2020 975

Câu 4:

Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Nội dung tranh vẽ gì?

Xem đáp án » 14/06/2020 498

Câu 5:

Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Việc làm của các bạn nhỏ trong tranh giúp được gì cho bạn bị khuyết tật?

Xem đáp án » 14/06/2020 476

Câu 6:

Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Nếu em có mặt ở đó, em sẽ làm gì vì sao?

Xem đáp án » 14/06/2020 279

Bình luận


Bình luận