Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Giờ nào việc nấy

- Việc hôm nay chớ để ngày mai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy cùng bố mẹ tập thời gian biểu của mình trong ngày

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 1,185

Câu 2:

Hãy ghi lại những việc em thường làm trong ngày:

- Buổi sáng:

- Buổi trưa:

- Buổi chiều:

- Buổi tối:

Xem đáp án » 14/06/2020 925

Câu 3:

Em hãy nối mỗi ô chữ ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 829

Câu 4:

Em hãy sắp xếp thứ tự các việc làm trong ngày bằng cách đánh số từ 1 đến 6

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 623

Câu 5:

Em sẽ làm gì nếu em là bạn nhỏ trong tranh? Vì sao?

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 412

Câu 6:

Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn trong hai tranh dưới đây:

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 1: Học tập, sinh hoạt đúng giờ | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 355

Câu 7:

Hãy đánh dấu + vào ô trống trước ý kiến em cho là đúng:

□ a) Trẻ em không cần học tập, sinh hoạt đúng giờ.

□ b) Học tập đúng giờ giúp em mau tiến bộ.

□ c) Cùng một lúc em có thể vừa học vừa chơi.

□ d) Sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khỏe.

Xem đáp án » 14/06/2020 308

Bình luận


Bình luận