Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và được mọi người quý mến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy kể lại một tình huống em mắc lỗi, đã biết nhận lỗi và sửa lỗi.

Xem đáp án » 14/06/2020 854

Câu 2:

Em đang chơi cùng với bạn và không may làm hỏng đồ chơi của bạn. Em sẽ:

a) Lờ đi, coi như mình không làm hỏng đồ chơi của bạn và tiếp tục chơi.

b) Không chơi nữa và bỏ về ngay.

c) Xin lỗi bạn và sửa lại đồ chơi cho bạn.

d) Nói với bạn: “Tớ xin lỗi, tớ lỡ tay.”

Xem đáp án » 14/06/2020 545

Câu 3:

Em sẽ làm gì nếu em là các bạn trong tranh? Vì sao?

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 534

Câu 4:

Cái bình hoa

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Hồi ấy, Vô-va mới lên 8 tuổi, rất hay đùa nghịch. Một hôm Vô-va theo mẹ đến chơi nhà cô. Ở nhà cô có rất nhiều trẻ cùng Vô-va chơi đùa vui vẻ. Vô-va vô ý xô vào bàn, làm bình hoa rơi xuống đất.

Khi nghe tiếng "choang", cô chạy vào. Thấy bình đã vỡ, cô hỏi các cháu:

- Cháu nào đánh vỡ bình hoa?

Các cháu đều nói:

- Không phải cháu, không phải cháu!

Ba tháng trôi qua, ko còn ai nhớ đến chuyện cái bình hoa vỡ. Một đêm, thấy Vô-va vẫn còn thao thức, mẹ liền hỏi:

- Sao con chưa ngủ?

Vô-va oà lên khóc và kể hết chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi Vô-va:

- Ngày mai, con viết thư và nhận lỗi với cô. Cô sẽ tha thứ cho.

Mấy ngày sau, Vô-va nhận được thư của cô. Cô viết: "Biết tự nhận lỗi, cháu là đứa bé ngoan".

Xem đáp án » 14/06/2020 419

Câu 5:

Cái bình hoa

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Hồi ấy, Vô-va mới lên 8 tuổi, rất hay đùa nghịch. Một hôm Vô-va theo mẹ đến chơi nhà cô. Ở nhà cô có rất nhiều trẻ cùng Vô-va chơi đùa vui vẻ. Vô-va vô ý xô vào bàn, làm bình hoa rơi xuống đất.

Khi nghe tiếng "choang", cô chạy vào. Thấy bình đã vỡ, cô hỏi các cháu:

- Cháu nào đánh vỡ bình hoa?

Các cháu đều nói:

- Không phải cháu, không phải cháu!

Ba tháng trôi qua, ko còn ai nhớ đến chuyện cái bình hoa vỡ. Một đêm, thấy Vô-va vẫn còn thao thức, mẹ liền hỏi:

- Sao con chưa ngủ?

Vô-va oà lên khóc và kể hết chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi Vô-va:

- Ngày mai, con viết thư và nhận lỗi với cô. Cô sẽ tha thứ cho.

Mấy ngày sau, Vô-va nhận được thư của cô. Cô viết: "Biết tự nhận lỗi, cháu là đứa bé ngoan".

Xem đáp án » 14/06/2020 270

Câu 6:

Em đùa bạn làm bạn khó chịu, em sẽ:

a) Em nói: “Đùa một tí mà cũng cáu”

b) Em xin lỗi bạn

c) Tiếp tục trêu bạn

d) Em không trêu bạn nữa và nói: “Không thích thì thôi”.

Xem đáp án » 14/06/2020 259

Câu 7:

Cái bình hoa

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Hồi ấy, Vô-va mới lên 8 tuổi, rất hay đùa nghịch. Một hôm Vô-va theo mẹ đến chơi nhà cô. Ở nhà cô có rất nhiều trẻ cùng Vô-va chơi đùa vui vẻ. Vô-va vô ý xô vào bàn, làm bình hoa rơi xuống đất.

Khi nghe tiếng "choang", cô chạy vào. Thấy bình đã vỡ, cô hỏi các cháu:

- Cháu nào đánh vỡ bình hoa?

Các cháu đều nói:

- Không phải cháu, không phải cháu!

Ba tháng trôi qua, ko còn ai nhớ đến chuyện cái bình hoa vỡ. Một đêm, thấy Vô-va vẫn còn thao thức, mẹ liền hỏi:

- Sao con chưa ngủ?

Vô-va oà lên khóc và kể hết chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi Vô-va:

- Ngày mai, con viết thư và nhận lỗi với cô. Cô sẽ tha thứ cho.

Mấy ngày sau, Vô-va nhận được thư của cô. Cô viết: "Biết tự nhận lỗi, cháu là đứa bé ngoan".

Xem đáp án » 14/06/2020 199

Bình luận


Bình luận