Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chăm chỉ học tập giúp em mau tiến bộ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các bạn trong mỗi tranh dưới đây đang làm gì? Em có tán thành việc làm của các bạn đó không? Vì sao?

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 5: Chăm chỉ học tập | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 462

Câu 2:

Đóng vai theo tình huống sau:

Vở bài tập Đạo Đức lớp 2 Bài 5: Chăm chỉ học tập | Hay nhất Giải VBT Đạo Đức 2

Xem đáp án » 14/06/2020 351

Câu 3:

Chăm chỉ học tập là:

□ a) Cố gắng tự hoàn thành bài tập được giao.

□ b) Tích cực tham gia học tập cùng bạn trong nhóm, trong tổ.

□ c) Chỉ dành tất cả thời gian cho việc học tập mà không làm các việc khác.

□ d) Tự giác học bài mà không cần nhắc nhở.

□ đ) Tự sửa chữa sai sót trong bài làm của mình.

Xem đáp án » 14/06/2020 275

Câu 4:

Em đánh dấu + vào ô trống trước ý kiến em tán thành

□ a) Chỉ những bạn không giỏi mới cần chăm chỉ

□ b) Cần chăm học hằng ngày và khi chuẩn bị kiểm tra

□ c) Chăm chỉ học tập là góp phần vào thành tích của học tập của tổ, của lớp.

□ d) Chăm chỉ học tập là hằng ngày phải học đến khuya.

Xem đáp án » 14/06/2020 256

Câu 5:

Hãy đánh dấu + vào ô trống trước những ý kiến mà em cho là đúng

□ a) Chăm chỉ học tập để trở thành học trò ngoan, được bạn bè yêu mến.

□ b) Chăm chỉ học tập giúp em mau tiến bộ.

□ c) Chăm chỉ học tập để được nhiều điểm tốt.

□ d) Chỉ nên chăm học khi bố mẹ hứa thưởng.

□ e) Chăm chỉ học tập giúp em thực hiện tốt quyền được học tập của trẻ em.

Xem đáp án » 14/06/2020 239

Câu 6:

Em sẽ làm gì trong tình huống sau

Giờ thể dục, bạn rủ em ngồi lại trong lớp để xem một cuốn truyện hay.

Xem đáp án » 14/06/2020 197

Câu 7:

Em sẽ làm gì trong tình huống sau

Buổi sáng thức dậy để đi học, em thấy trời lạnh và có mưa

Xem đáp án » 14/06/2020 191

Bình luận


Bình luận