Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mỗi khi nhặt được của rơi,

Em luôn tìm trả cho người, chẳng tham

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sưu tầm các truyện, tấm gương về những người thật thà, không tham của rơi

Xem đáp án » 14/06/2020 1,034

Câu 2:

Em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây? Vì sao?

Giờ ra chơi, em nhặt được một chiếc bút rất đẹp ở sân trường.

Xem đáp án » 14/06/2020 784

Câu 3:

Em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây? Vì sao?

Bạn em nhặt được của rơi nhưng không chịu trả lại người bị mất.

Xem đáp án » 14/06/2020 502

Câu 4:

Em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây? Vì sao?

Em làm trực nhật lớp và nhặt được quyển truyện của bạn nào đó để quên trong ngăn bàn.

Xem đáp án » 14/06/2020 424

Câu 5:

Hãy điền dấu + vào ô trống trước những ý kiến mà em tán thành:

□ a) Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý trọng

□ b) Trả lại của rơi là ngốc

□ c) Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình

□ d) Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết

□ đ) Chỉ nên trả lại khi nhặt được số tiền lớn hoặc những vật đắt tiền

Xem đáp án » 14/06/2020 392

Câu 6:

Nếu em là một trong hai bạn đó nhặt được của rơi, em sẽ chọn cách giải quyết nào? Vì sao?

Xem đáp án » 14/06/2020 303

Bình luận


Bình luận