Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng. Ở ruột non các chất bổ dưỡng được thấm vào máu đi nuôi cơ thể, các chất bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài.

- Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chỉ đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 5: Cơ quan tiêu hóa | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 931

Câu 2:

Chỉ vào hình vẽ và nói tên các cơ quan tiêu hóa?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 5: Cơ quan tiêu hóa | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 644

Câu 3:

Ghép chữ vào tranh

Xem đáp án » 14/06/2020 156

Bình luận


Bình luận