Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hình 3: Con hươu, sống ở đồng cỏ. Chúng ăn cỏ và sống hoang dại.

- Hình 5: Con thỏ rừng, sống trong hang. Chúng ăn cà rốt và sống hoang dại.

- Hình 6: Con hổ, sống trong rừng. Chúng ăn thịt và sống hoang dại, hoặc được nuôi trong vườn thú.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chỉ và nói tên các con vật có trong hình.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 354

Câu 2:

Đố bạn con gì?

Xem đáp án » 14/06/2020 197

Câu 3:

Lí thuyết

Xem đáp án » 14/06/2020 161

Câu 4:

Con nào là vật nuôi?

Xem đáp án » 14/06/2020 157

Bình luận


Bình luận