Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Một số con vật sống ở nước ngọt (sông, ngòi, ao, hồ) như: cá đồng, cua, cá trê, chai, trùng trục, ốc bưu vàng,...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thi kể tên các con vật sống ở nước mặn

Xem đáp án » 14/06/2020 441

Câu 2:

Chỉ, nói tên và nêu lợi ích của một số con vật trong hình.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 328

Câu 3:

Lí thuyết

Xem đáp án » 14/06/2020 221

Bình luận


Bình luận