Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mỗi người dân ở những vùng miền khác nhau của Tổ quốc thì có ngành nghề khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy kể những gì bạn nhìn thấy trong hình 1. Nói tên một số nghề của người dân trong các hình còn lại.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 21: Cuộc sống xung quanh | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 235

Bình luận


Bình luận