Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong trường tiểu học của em gồm có các thành viên: thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, thầy, cô giáo, học sinh và cán bộ công nhân viên khác. Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó là những người lãnh đạo, quản lý nhà trường, thầy cô giáo dạy học sinh. Bác bảo vệ trông coi, giữ gìn trường lớp. Bác lao công quét dọn nhà trường và chăm sóc cây cối.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy kể về:

Gia đình của bạn

Xem đáp án » 14/06/2020 149

Câu 2:

Hãy kể về:

 

Xem đáp án » 14/06/2020 141

Bình luận


Bình luận