Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cây có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy quan sát cây cối xung quanh và nói về nơi sống của chúng?

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 24: Cây sống ở đâu? | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 24: Cây sống ở đâu? | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 24: Cây sống ở đâu? | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 24: Cây sống ở đâu? | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 313

Câu 2:

Cây có thể sống ở đâu?

Xem đáp án » 14/06/2020 199

Bình luận


Bình luận