Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Có rất nhiều cây trên cạn thuộc các loài cây khác nhau, tùy thuộc vào lợi ích của chúng. Các loài cây đó được dùng để cung cấp thực phẩm cho con người, động vật, làm thuốc,...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nói tên và nêu lợi ích của những cây có trong hình.

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn | Hay nhất Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 2

Xem đáp án » 14/06/2020 332

Câu 2:

Kể tên một số cây sống trên cạn mà bạn biết. Nêu lợi ích của chúng.

Xem đáp án » 14/06/2020 212

Bình luận


Bình luận